Helmplicht voor de fietser

De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) laat in een rapport weten helmplicht voor oudere fietsers en kinderen een goed middel te vinden om het aantal doden en gewonden te verminderen. Dat rapport roept veel weerstand op, zeker bij fietsers. Want de vraag is of helmplicht wel dé oplossing is en of je daardoor niet minder fietsers krijgt, wat slecht is voor de gezondheid, het milieu en de mobiliteit. Lees verder